Pavla Kamanová

SCÉNOGRAFIE A KOSTÝMY, VEDENÍ DIVADLA POQ

O Pavle

Pavla Kamanová vystudovala obor scénografie na Katedre bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislavě u Evy Farkašové a Katedře loutkového a alternativního divadla na DAMU v Praze u Petra Matáska. Dlouhodobě spolupracuje s režisérem Štěpánem Páclem (Divadelní studio DISK; Divadelní společnost Masopust; Divadlo Petra Bezruče; Moravské divadlo Olomouc; Nová scéna Národní divadlo Praha). Pravidelně spolupracuje s režiséry Janem Fričem (Divadelní společnost Masopust; A studio Rubín), Janem Mikuláškem (Střepy a chlebíčky; Divadlo Petra Bezruče), Janem Holcem a dramaturgem Davidem Košťákem (A studio Rubín; Jihočeské divadlo České Budějovice; Divadlo Spektákl), Martinou Schlegelovou (Divadlo Letí; Jihočeské divadlo České Budějovice), Rosťou Novákem (11:55), Kashou Jandáčkovou (NOD; 11:55) a Alžbětou Burianovou (Divadlo A. Dvořáka Příbram; Městské divadlo Brno). Je spoluzakladatelkou divadla poq.

Projekty divadla poq

  • P.U.N.T.S. – Nikdy nevíš
  • Plíce/Pľúca

Contact: