Kateřina Doleželová

DRAMATURGIE

O Kateřině

Kateřina Doleželová vystudovala kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě. Byla hlavní organizátorkou úspěšného 8. ročníku festivalu Na cestě… Podílela se na studentských projektech (např. inscenace Kolotoč nebo Král Ubu), dále na inscenaci Quo vadis v Národním divadle moravskoslezském. V současné době své divadelní znalosti prohlubuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor scénografie, kde nastupuje do magisterského studia. Její práci v současnosti můžete vidět v inscenaci U Kočičí bažiny v Národním divadle Brno, kde byla na stáži u Marka Cpina. Ve Slováckém  divadle vytvářela kostýmy k inscenaci Přes ploty.  Největším úspěchem jsou zatím operety uvedené v Divadle na Orlí s její kompletní výpravou (Zasnoubení při lucernách a Vdova Grapinova).

Spolupráce na projektech v sezóně 2017/2018:

  • Woodstock – Divadlo na Orlí
  • Přes ploty – Slovácké divadlo
  • Macbethovy přízraky – Centrum experimentálního divadla (Sklepní scéna)
  • Furianti (Hynek Skoták) – scénické čtení – Městské divadlo Zlín

Projekty divadla poq

  • Plíce/Pľúca

Contact: