Hana Chlupáčková

TAJEMNICE DIVADLA POQ

O Haně

Hana Chlupáčková vystudovala pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Od roku 1999 se věnuje pedagogické činnosti. Ve škole vykonává také funkci logopedického asistenta. V dětství navštěvovala dramatický kroužek a sólově recitovala a dnes své zkušenosti s dramatickou výchovou uplatňuje při práci s dětmi. V rámci jazykové průpravy s nimi připravuje krátká divadelní představení, ráda pracuje s loutkou. Je členkou divadla poq, kde uvádí představení P.U.N.T.S – Nikdy nevíš, a pomáhá organizovat herecké workshopy pro děti.

Contact: