Eva Pokorná

TAJEMNICE DIVADLA POQ

O Evě

Eva Pokorná vystudovala pedagogickou fakultu UJEP (nyní MU) v Brně, obor český jazyk občanská nauka, a poté učila 35 let na základní škole. Zde s dětmi připravovala školní časopis GAG-BEN, který po několik let vítězil ve své kategorii v celostátní soutěži školních časopisů. Po celý život se zajímá o historii a v posledních letech zejména o historii letectví. Je autorkou knihy Šest statečných – osudy třebíčských letců v RAF. V roce 2018 se podílela na přípravě výstavy Vzduch je naše moře – 100 let letectví na Třebíčsku (příprava katalogu, informačních panelů, kurátor výstavy). Několik let spolupracuje se svým partnerem Stanislavem Vrškou při výrobě modelů pro muzea. V současné době pomáhá divadlu poq s provozními záležitostmi a uvádí představení P.U.N.T.S. – Nikdy nevíš.

Contact: